Αρχική

SΒΕ-header

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΑΞΗ

Η πράξη αφορά επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και ακολούθως πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρησή τους.
Συγκεκριμένα, ο ΣΒΕ έχει αναλάβει, ως δικαιούχος, από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο υλοποιούνται 2 διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης και συγκεκριμένα τα εξής:

  1. «Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά»: Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για στελέχη εξαγωγικού εμπορίου για τον κλάδο του αλουμινίου (80 ώρες) [έχει ολοκληρωθεί]
  2. «Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών»: Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων αλουμινοκατασκευαστών (70 ώρες) [σε εξέλιξη]

Το πρόγραμμα είναι πανελλαδικής εμβέλειας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι €5 ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό ποσό.
Ειδικότερα,

  • Το πρόγραμμα «Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά» επιδοτείται με 400 ευρώ* (5 ευρώ/ώρα x 80 ώρες)
  • Το πρόγραμμα «Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών» επιδοτείται με 350 ευρώ* (5 ευρώ/ώρα x 70 ώρες) 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

11 Ιανουαρίου 2022: Οριστικός Πίνακας Επιλογής Ωφελούμενων (Γ’ Κύκλος)

5 Ιανουαρίου 2022: Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Ωφελούμενων (Γ’ Κύκλος)

16 Δεκεμβρίου 2021: Έναρξη υποβολής αιτήσεων (Γ’ Πρόσκληση) για τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης

04 Μαρτίου 2021: Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων (Β’ Πρόσκληση) έως τις 5 Απριλίου 2021

04 Μαρτίου 2021: Έναρξη υποβολή αιτήσεων (Β’ Πρόσκληση) για τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης!

 

Κύλιση προς τα επάνω